GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zvané GDPR (dále jen „Obecné nařízení“), které je platné od 25. 5. 2018 já níže podepsaný/á pan/í …………………………………., bytem: …………………………………………… vyjadřuji výslovný souhlas s tím, aby Pavel Vlach-eshop Pan Kutil, IČO: 49637681,  se sídlem Šircova 204/8, Praha 9, 19600, shromažďovala a zpracovávala mé osobní údaje, týkající se mé osoby, a to pro účely:

 

 vedení dokumentace objednaného zboží, vedení účetnictví

 

Souhlasím se zpracováváním mých osobních údajů:

-          Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul

-          Adresní údaje: adresa trvalého/přechodného bydliště, doručovaní adresa, elektronická adresa

-          Telefonní číslo, IČO, DIČ, č.ú.

 

Tyto údaje jsou dále použity a předány při komunikaci s:

 

-          s přepravními společnostmi

-          s účetní firmy

-          s poskytovatelem serveru Lira IS s.r.o. (pouze při registarci v eshopu)

 

Poskytnutím tohoto souhlasu prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami shromažďování, zpracování, archivování a následného smazání poskytnutých osobních údajů ze strany obchodní korporace. Dále prohlašuji, že jsme byl/a seznámena s informací, že kdykoliv v průběhu zpracování mohu svůj udělený souhlas ke stanovenému účelu kdykoliv odvolat. Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a jeho poskytnutí není ničím podmíněno. Odvoláním poskytnutého souhlasu, je správce údajů povinen vymazat osobní údaje, nebo omezit jejich zpracování. Tento souhlas je poskytnut na 10 let.

Subjekt osobních údajů má právo:

  • vznést požadavek na vymazání osobních údajů, tj., kdykoliv odvolat udělený souhlas,
  • vznést požadavek na zapomenutí osobních údajů,
  • vznést požadavek na výpis osobních údajů,
  • vznést námitku zpracování,
  • vznést požadavek na omezení zpracování na opravu údajů,
  • vznést požadavek na aktualizaci a opravu osobních údajů,
  • být informován o případném předání osobních údajů zpracovateli,
  • v případě porušení povinností správce osobních údajů při shromažďování, zpracování, archivování, se obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V …………… dne …………..

………………………………………..

               vlastnoruční podpis